Weg- en waterbouw

Systeemoplossingen voor tunnels

Bekistingtechnisch overtuigend - de NOE Boog- Gewelfbekisting.
Zij voldoet aan alle eisen die aan een moderne, flexibele bekisting gesteld worden. Deze bekisting voor tunnelgewelven kan men inzetten op dezelfde bouwwijze als bij lawineoverkappingen, bruggenbouw of gewelfbouw.

Bruggen, pijlers en landhoofden

Bruggen verbinden en brengen mensen tot elkaar. NOE heeft zich deze opgave eigen gemaakt. Door met totale bekistingoplossingen een optimale bekistinginzet te bereiken, tot voordeel van de uitvoerende bouwondernemingen. Op maat gesneden complete oplossingen voor de klant staan bij NOE op de voorgrond. Het is ons doel om met inachtneming van tijd- en kostenaspecten een optimale bekistingoplossing te bieden.