Stationsplein West

Stationsplein West te Utrecht

Bouw 2011/2012
Aannemer Besix Nederland

NOE levert bekistingsoplossing voor markante fietsparkeer-voorziening Stationsplein West

Het centrum van Utrecht ondergaat een gedaanteverwisseling. Het stationsgebied en de historische binnenstad worden tot één geheel gesmeed waardoor een nieuw en levendig centrum ontstaat. Deze ‘eenwording’ brengt ook een forse fietsparkeeropgave met zich mee. Hierin zal worden voorzien door vijf fietsparkeerlocaties voor maar liefst 22.000 fietsen. De eerste hiervan, die na voltooiing de grootste fietsenstalling van Europa zal zijn, wordt momenteel gerealiseerd op Stationsplein West. NOE-Bekistingtechniek te Arkel leverde de bekistingen.

Stationsplein West

Het project ‘Stationsplein West’ in Utrecht is gesitueerd bij de westelijke entree van de toekomstige OV-terminal en het Stadskantoor van de Gemeente Utrecht. Naast het huidige Beatrixgebouw en in het verlengde van de Jaarbeurstraverse wordt een plein gecreëerd dat vanaf het Jaarbeursplein wordt ontsloten door een enorme trappenpartij die een hoogte van circa 8 meter overbrugt. Onder dit markante bouwwerk is een fietsenstalling voor 4.200 fietsen gesitueerd. De trap kan daarnaast bij voorstellingen en manifestaties op het Jaarbeursplein worden gebruikt als tribune. In totaal wordt 4.950 m² fietsenstalling, 2.700 m² plein en 900 m² trappen gerealiseerd.

De fietsenstalling wordt in twee fasen gerealiseerd en krijgt een totale lengte van ruim 60 meter, waarvan momenteel de eerste 12 meter worden gebouwd. Na voltooiing zal dit gedeeltelijk aansluiten op de Jaarbeurstraverse. De rest van de stalling inclusief de trappartij, enkele roltrappen en een lift worden in de loop van 2012 en 2013 geconstrueerd.

Uitdagingen

Grote uitdagingen bij de bouw van de trappenpartij annex fietsparkeergarage zijn de beperkte ruimte, de fasering van de werkzaamheden, de impact van de bouwactiviteiten op de directe omgeving en de hoge esthetische eisen die aan de constructie worden gesteld. De engineers van NOE-Bekistingtechniek ontwikkelden een oplossing die met al deze aspecten rekening hield.

Voor het storten van de 9,80 meter hoge wanden wordt gebruik gemaakt van de NOEtop paneelbekisting. Opmerkelijk aan de wanden zijn de grote open vlakken die in het ontwerp zijn voorzien. Over de lengte van wand komen zes trapeziumvormige openingen die voor de nodige daglichttoetreding in de parkeergarage zullen zorgen.

Beperkte ruimte

Omdat de fietsenparkeergarage op een beperkte ruimte en in de bestaande omgeving moet worden gerealiseerd, is voor de fundering gekozen voor grondverdringende schroefpalen en zijn de damwandprofielen geminimaliseerd. Bovendien werden de bekistingen aan de buitenzijde van de bouwkuip slechts eenzijdig geschoord.

De NOEtop panelen met geïntegreerde gording hebben een opneembare bekistingdruk van 88 kN/m². Deze bekistingdruk geldt voor alle mogelijke combinaties van NOEtop panelen in hoogte en breedte, staand en liggend. Door het doordachte en doorlopende hoogte- en breedteraster van de panelen zijn deze naar wens staand en liggend te combineren.

Bijzonder centergatenpatroon

Een architectonische uitdaging vormde de aansluiting van de bekistingpaneelmaten op de breedte en hoogte van de wanden. De engineers van NOE vonden hier een oplossing met panelen van hoofdzakelijk 3310 x 2650 mm.

Op verzoek van de architect werd daarnaast een speciaal centergatenpatroon ontwikkeld. Het centerpenpatroon voor de NOEtop grootvlakpanelen kan vrij worden gekozen. Voor de wanden van de fietsparkeergarage werd een patroon met 3 vaste centergaten over de breedte van het paneel gekozen. Ook in de hoeken van de wanden werd het patroon consequent doorgezet. De centergaten zullen in de uiteindelijke situatie worden afgewerkt met glazen doppen die de centergaten een esthetische functie geven.