Spoor op- en afritten Botlekbrug

NOE levert bekistingoplossing voor spoor op- en afritten Botlekbrug

Bouw

2012-2014

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwcombinatie

A-Lanes-A15 bestaande uit Ballast Nedam,
Strukton en John Laing

Locatie

Botlek Rotterdam

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km extra rijstrooklengte bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes-A15 is het consortium dat namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert. Het consortium A-Lanes A15 bestaat uit Ballast Nedam, Strukton, Strabag en John Laing.

De op- en afritten voor het auto-, spoor- en langzaam verkeer over de nieuwe Botlekbrug hebben een totale lengte van maar liefst 2,5 kilometer. De grote lengte is nodig om het hoogteverschil tussen de oever en het midden van de brug te overspannen. De aanbrug voor het spoorverkeer wordt uitgevoerd als trog zodat de constructiehoogte van de aanbrug kan worden beperkt. NOE-Bekistingtechniek leverde een uitgekiende oplossing om de verschillende delen van de trog in het werk te kunnen storten.

Door de trog zal het toekomstig treinverkeer gaan rijden. De trogconstructie van de spooraanbruggen wordt gevormd door betonnen pijlers waar de trogdelen op rusten. De betonnen trogbakken hebben een lengte van circa 40 m en zorgen over een lengte van 160 meter voor een geleidelijke stijging van de spoorlijn.

Elke trog heeft een breedte van 7,25 m en een hoogte van 2,50 m en wordt in één stort in het werk gestort. Daarbij wordt gebruik gemaakt de NOEcombi 70 grootvlak montagebekisting en de NOE H 20 montagebekisting. Om de trogdelen op hun uiteindelijke plaats te krijgen en de bekisting voor ieder trogdeel opnieuw te kunnen gebruiken ontwikkelde en bouwde Strukton Infratechnieken een ingenieuze hulpconstructie uit HE 800B liggers die gebruik maakt van hefvijzels, duwunits en een deelbare bodem.

Voor de bouw van de troggen zijn vloerbekistingsplaten van 2500 x 1250 mm op liggers gemonteerd. In deze bekistingsvloer zijn uitsparingen voorzien voor 4 vijzels waarmee de 40 meter lange trogdelen (ca. 700 ton) in een later stadium omhoog worden getild. Uitgangspunt is 2 steunpunten.

Bijzondere bekistingoplossing

Nadat de trog met de NOEcombi 70 bekisting in het werk is gestort wordt de trog voorgespannen, daarna wordt deze middels vijzels circa 100 mm omhoog gevijzeld. Daarmee ontstaat voldoende ruimte om de zijbodembekistingen te lossen en deze naar de buitenzijde te verplaatsen. Vervolgens worden onder de bekisting duwvijzels geplaatst die de middenbekisting in langsrichting onder de trog vandaan schuiven. Nadat deze bodembekisting naar de volgende bekistingpositie is verschoven, kan de betonnen trog afgelaten worden op de twee betonnen pijlers. Dit gebeurt met grote hydraulische lange slag vijzels.

Voor het in het werk storten van de trogliggers wordt gebruik gemaakt van de NOEcombi 70 grootvlak-montagebekisting. Met de bekisting kunnen zeer grote bekistingschotten in één keer worden samengesteld tot een stabiel geheel. De bekisting biedt op elke hoogte een veilige werkplek door loopsteigerdelen op verschillende hoogtes in de spanten te schuiven. Iedere centerpen is daardoor goed bereikbaar.

Op het Combi 70 spant worden horizontaal H-20 dragers als liggers vastgebout. De bouwhoogte van de bekisting-schotten is slechts 700 mm en alleen de stelkist dient geschoord te worden. Hierdoor blijft een maximale werkruimte behouden.

De H-20 systeembekisting met voorgemonteerde elementen is flexibel en leent zich -afhankelijk van de gestelde eisen en ankerafstand voor toelaatbare betondrukken tot 80 kN/ m². De bekisting kan standaard worden ingezet voor het omzetten van grote oppervlakten tot 36 m² aan een stuk.

NOE-Bekistingtechniek behoort nationaal en internationaal tot de toonaangevende aanbieders van innovatieve betonbekistingtechniek. Het bedrijf biedt een uitgebreid assortiment aan bekistingsystemen en bijbehorende dienstverlening op het gebied van bekistingtechniek. Tot het leveringsprogramma behoren wand-, vloer-, rand-, kolom-, fundering EPS- en trapbekistingen.