Sallandse Heuvelrug

  • Foto: Van Dijk Bouw, Hardenberg
    Foto: Van Dijk Bouw, Hardenberg
  • Foto: Van Dijk Bouw, Hardenberg
    Foto: Van Dijk Bouw, Hardenberg
Bouwjaar 2012
Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Aannemer Van Dijk Bouw Hardenberg

 

NOE-Bekistingtechniek heeft de bekisting geleverd voor de verbouwing en uitbreiding van een bezoekerscentrum van Staatbosbeheer in Nijverdal. De door het bedrijf ontwikkelde bekistingsoplossing zorgt niet alleen voor een snellere verloop van het bouwproces maar staat ook garant voor een naadloze aansluiting van nieuwbouw op bestaande bouw. De opening van het nieuwe centrum staat gepland voor het einde van dit jaar.

Het in 1995 gebouwde bezoekerscentrum is gelegen op de Sallandse Heuvelrug ten westen van Nijverdal. Het centrum is een ideaal startpunt voor fiets- en wandeltochten in het Nationale Park De Sallandse Heuvelrug.

Na meer dan 15 jaar gebruik is het centrum functioneel verouderd.  Het bezoekerscentrum wordt daarom verbouwd en uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw, dat ruimte biedt aan verschillende groene en educatieve organisaties, waaronder Sterrenwacht Hellendoorn. Tegelijkertijd met de verbouwing en vernieuwing wordt het gebied opnieuw ingericht waardoor de aantrekkelijkheid van het noordelijke entreegebied van het Nationaal Park wordt vergroot.

Cradle-to-cradle

Voor de verbouwing en uitbreiding stelde eigenaar Staatsbosbeheer dat deze volgens het ‘cradle-to-cradle’-principe worden gerealiseerd. Daarom bleven de oude muren en spanten behouden en vormen nu de basis van het nieuwe gebouw dat qua oppervlakte een flink stuk groter wordt.  Bij de uitbreiding wordt verder veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen terwijl de glooiende contouren van het landschap zoveel mogelijk in het ontwerp worden voortgezet.

Optoppen centrale kern

Centraal in de bestaande bouw is een ronde kern, die ook weer het hart van de nieuwbouw vormt. De betonnen schacht wordt -in verband met de komst van de sterrenwacht- tot een hoogte van 12,5 meter opgetopt. Samen met de koepel van de sterrenwacht krijgt het gebouw daarmee een hoogte van 16 meter.

Een uitdaging bij de nieuwbouw vormde de aansluiting op de bestaande bouw. NOE Bekistingtechniek bood hiervoor met de ronde wandbekisting NOEtop R275 een passende oplossing. Deze duurzame, ronde wandbekisting kan direct op de bouwplaats worden ingezet en heeft een bekistingshoogte van 3,00 meter uit één stuk. De binnenstraal bedraagt 2,80 m; de buitenstraal 3,00 m. De binnenzijde van de bekistingsdelen sluit naadloos op elkaar aan en vereiste over de gehele binnenstraal slechts één passtuk.

Bestaande centergaten hergebruikt

De bestaande kern was aan de buitenzijde rond; de binnenzijde werd gevormd door een gesegmenteerde wand. Om de nieuwbouw hierop te laten aansluiten, is gebruik gemaakt van de nog in de bestaande wand aanwezige centergaten. Als ondersteuning van de bekisting werd een houten badding aangebracht, waarna de bekisting aan de binnenzijde werd afgeschoord naar de begane grondvloer.

Dankzij de grote hoogte van de wandbekisting kon de buitenkist blijven staan om vervolgens te worden gebruikt als randkist voor de verdiepingsvloer. Op deze manier wordt een extra arbeidsgang voor de randkist bespaard.

NOE-Bekistingtechniek

NOE-Bekistingtechniek behoort nationaal en internationaal tot de toonaangevende aanbieders van innovatieve betonbekistingtechniek.  Het bedrijf biedt een uitgebreid assortiment aan bekistingsystemen en bijbehorende dienstverlening op het gebied van bekistingtechniek. Tot het leveringsprogramma behoren wand-, vloer-, rand-, trap-, beton-, EPS-, kolom-, systeem- en funderingsbekistingen.