Basculekelder Ramspolbrug

  • De opgaande wanden zijn in 3 fasen gestort waarbij de centergaten werden gebruikt voor het inhangen van de steiger.
    De opgaande wanden zijn in 3 fasen gestort waarbij de centergaten werden gebruikt voor het inhangen van de steiger.

Basculekelder Ramspolbrug te Kampen

Bouw 2011/2012
Aannemer Van Hattum & Blankevoort

Fraaie basculekelder krijgt slimme NOE bekisting

Aan het uiterlijk van de basculekelder van de nieuwe, energieneutrale Ramspolbrug nabij Kampen, worden hoge eisen gesteld. NOE-Bekistingtechniek leverde hiervoor een oplossing die gebaseerd is op de NOEtop paneelbekisting en de NOE AB 300 klimsteiger. Dankzij deze combinatie werd niet alleen voldaan aan de esthetische eisen, maar kon ook een optimale efficiency van het stortproces worden bereikt.
Om de verkeersveiligheid te verhogen en een betere doorstroming van het autoverkeer te bewerkstelligen, wordt het N50-traject Ramspol-Ens momenteel verbreed en verlegd. Als onderdeel hiervan wordt de bestaande Ramspolbrug vervangen door een hogere en bredere basculebrug. Deze hoeft minder vaak open dan de oude brug waardoor het vaarwegverkeer minder lang hoeft te wachten en het wegverkeer beter kan doorrijden.

Energieneutraal

Opvallend aan de nieuwe brug is de energieneutrale uitvoering. De brug wordt 90% energiezuiniger dan een traditionele brug en is de eerste energieneutrale brug ter wereld. Het duurzame karakter is mogelijk door nuttig gebruik te maken van de energie die vrijkomt bij het afremmen van de beweegbare klep wanneer deze naar beneden gaat. Deze wordt opgeslagen in innovatieve accu’s en gecombineerd met de energie van zonnecellen, weer gebruikt bij het openen van de brug. Een eventueel surplus aan energie wordt aan het elektriciteitsnetwerk geleverd. De Ramspolbrug wordt in het voorjaar van 2013 opgeleverd.

Basculekelder

Het scharnierpunt en het contragewicht van de nieuwe brug komen in een betonnen bak, ook wel basculekelder genoemd. Deze kelder is uitgevoerd met in het werk gestort beton. Omdat het openen en sluiten van de brug een enorme kracht kost, moet deze constructie zeer degelijk worden uitgevoerd.
De basculekelder zelf maakt deel uit van het complete brugtracé dat wordt gedragen door zeven ellipsvormige pijlerfundaties. De ronde vormen die kenmerkend zijn voor de pijlerfundaties, dienden ook terug te keren in de basculekelder.

Bekistingsoplossing

NOE-Bekistingtechniek ontwikkelde hiervoor een oplossing en verwierf de opdracht voor levering van NOEtop paneelbekisting voor de funderingsplaat van de kelder en de opgaande wanden. De opgaande wanden zijn daarbij in 3 fasen in de hoogte gestort. De funderingsplaat rust op stalen buispalen met een doorsnede van bijna twee meter die tot 25 meter diepte in de grond zijn getrild en geheid.
De geleverde NOEtop panelen met geïntegreerde gording zijn hoofdzakelijk panelen van 5300 x 2650 mm met een opneembare bekistingdruk van 88 kN/m². Deze bekistingdruk geldt voor alle mogelijke combinaties van NOEtop panelen in hoogte en breedte, staand en liggend. Door het doordachte en doorlopende hoogte- en breedteraster van de panelen, zijn deze naar wens staand en liggend te combineren. Voor de basculekelder werden steeds twee panelen liggend gecombineerd tot een oppervlak van 5300 x 5300 mm.
Om aan te sluiten op de ellipsvorm van de pijlers werden de buitenhoeken van de haaks aansluitende panelen rond uitgevoerd. NOE-Bekistingtechniek produceerde en leverde hiervoor speciaal ronde stalen hoeken. Deze oplossing kon dankzij de geïntegreerde gording, zeer eenvoudig worden aangebracht op de NOEtop grootvlakpanelen.

Esthetisch aanzicht

Voor een aangenaam en goed gestructureerd voegbeeld zijn de paneelnaden van de bekisting afgedekt met geschaafde hardhouten latten. Deze zorgen voor een gladde en strakke aftekening van de naden en daarmee voor een nagenoeg prefab en esthetisch aanzicht.
Het centerpenpatroon voor de NOEtop grootvlak­panelen kan vrij gekozen worden. Voor de basculekelder ontwikkelden de NOE engineers een centerpatroon met overkraging dat uitstekend paste bij het ontwerp.

Kostenbesparende combinatie

De opgaande wanden van de basculekelder zijn in 3 fasen in hoogte gestort. Om snel te kunnen be- en ontkisten en de bekisting om te zetten, combineerde NOE de NOEtop panelen met de klapbare NOE AB300 inhangsteiger. Voor het inhangen van de steiger kan gebruik worden gemaakt van de centergaten in de paneelbekisting.
Het NOE AB 300 steigersysteem leent zich ook voor bekistinghoogten tot 5300 mm en heeft een werkbreedte van 2100 mm. Kenmerkend is de automatische beveiliging bij het inhangen van de steiger.
NOE-Bekistingtechniek behoort nationaal en internationaal tot de toonaangevende aanbieders van innovatieve betonbekistingtechniek. Het bedrijf biedt een uitgebreid assortiment aan bekistingsystemen en bijbehorende dienstverlening op het gebied van bekistingtechniek. Tot het leveringsprogramma behoren tunnel-, vloer-, rand-, trap-, beton-, EPS-, wand-, kolom-, systeem- en funderingsbekistingen.

Basculekelder Ramspolbrug Fotogalerij