Parkeergarage

Parkeergarage Oosterdokskade

Architect

Zwarts en Jansma Architecten

Aannemer

Strukton Civiel Projecten

In de Amsterdamse Oosterdokparkeergarage vallen twee ovaal vormgegeven kolommen onmiddellijk in het oog van de automobilist die hier zijn auto gaat parkeren.
De kolommen hebben het zijaanzicht van een trompetbeker, maar dan wel met een ellipsvorm. De afmetingen zijn niet gering: op de voet 2000 x 1300 mm en uitwaaierend naar boven tot een maat van 8000 x 5000 mm. De hoogte is 2850 mm.
Deze dubbelgekromde vorm laat zich nauwelijks op traditionele wijze bekisten omdat elke oneffenheid in het oppervlak door  het strijklicht van langsrijdende auto’s letterlijk aan het licht wordt gebracht.
Voor NOE-Betonvormgeving was dit echter een project waarvoor een totale oplossing kon worden aangeboden. Dit door gebruik te maken van geavanceerde 3D vervaardigingstechnieken voor de inserts alsook - back to basic – voor de draagconstructie een NOE-bekistingssysteem op huurbasis.
Voor het bekisten van de dubbelgekromde vorm zijn inserts gemaakt van CNC-gefreesde EPS-blokken die voorzien zijn van een uiterst duurzame coating. Om ongewenste reflectie van het betonoppervlak te voorkomen – dit zou storend zijn bij het inrijden van de parkeergarage – is de bovenlaag van de coating licht geneveld, waardoor een lichte zandstructuur ontstaat.
In de standaard NOE-bekisting zijn totaal 6 inserts geplaatst: 2 kleine enkelgekromde schalen voor de onderste helft van de ellips en 4 dubbelgekromde blokken voor de bekervorm. De dubbelgekromde blokken hadden respectabele afmetingen: 2600 x 4100 x 1450 mm.
De voegen tussen de EPS inserts zijn afgedicht met een Mavotrans dillatatieprofiel. Deze afdichting maakte een eenvoudige lossing en hergebruik van de blokken mogelijk omdat er geen directe hechting tussen de diverse delen was. Tevens zorgt de vorm van dit profiel er voor dat in het zichtvlak een schijnvoegpatroon ontstaat dat de bijzondere belijning van de kolom extra accentueert.
EPS is een materiaal dat, meestal voorzien van een coating, prima ingezet kan worden om dit soort bijzondere vormen te realiseren: het is relatief goedkoop, laat zich eenvoudig bewerken door middel van draadsnijden of frezen, is vochtbestendig en is in de meeste gevallen geheel recyclebaar. De drukvastheid is daarbij zo groot dat zelfs op plaatsen waar dunnere en dikkere delen EPS bij elkaar komen geen wisselen ontstaat ter plaatse van de voegen.
Wel is het van belang dat de in de bekisting aan te brengen wapening oordeelkundig wordt aangebracht om hoge puntbelastingen te voorkomen. Met een doordachte voorbereiding hoeft dit echter geen problemen op te leveren.
Deze kolombekisting is, met een flink aantal weken ertussen, twee keer ingezet, waarbij NOE de onderdelen tussen de beide storten door terug heeft gehaald naar de werf in Arkel. Hier zijn de onderdelen tussentijds gereinigd, daar waar nodig gerepareerd en voor de tweede stort weer als nieuw op de bouwplaats afgeleverd.