NOE®top

Een toekomstgericht bekistingconcept

NOEtop vormt een synthese van paneel- en dragerbekisting. Dit maakt het een multifunctioneel systeem dat talrijke toepassingsgebieden voor u opent, met mogelijkheden die veel verder reiken dan een standaard paneelbekisting. Met een toelaatbare betondruk van 88 kN / m² is NOEtop geschikt voor alle gangbare bouwopgaven. Om uw bekistingwerkzaamheden te vergemakkelijken, biedt NOE een breed scala innovatief toebehoor aan. Het meest recente voorbeeld: NOEtop EinsA – de tijd- en kostenbesparende eenzijdige ankertechniek van NOE.

NOEtop

  • biedt meer inzetmogelijkheden voor paneel-bekistingen
  • verhoogt de fl exibiliteit en het gebruiksgemak
  • is de synthese tussen paneel- en dragerbekisting
  • reduceert de inzet van verbindingsmiddelen en toebehoor, dit levert een aanzienlijke besparing aan loonkosten op

NOEtop bewijst zichzelf door

  • symmetrische panelen, geïntegreerde gordingen, multifunctionele dwarsribben en massieve hoeken
  • belastbaarheid tot 88 kN/m² met 14,05 m² bekistingoppervlak het grootste paneel op de markt
  • alle paneelkaders uitgevoerd in 3,5 mm profi
  • el symmetrisch centerpenpatroon ofwel vrije keuze van centerpennen